Budynek mieszkalny jednorodzinny – Rzuchowa

Powierzchnia użytkowa: 234,26 m2 i 48,75 m2

Kubatura: 1460,98 mi 244,35 m3

Cechy charakterystyczne: Budynek jako nowoczesna stodoła z mieszaną konstrukcją dachu. 

Data opracowania: 2023

Więcej
Projektów