Realizacja – Budynek mieszkalny jednorodzinny – Ilkowice

Powierzchnia użytkowa: 171,95 m2

Kubatura: 1088,58 m3

Cechy charakterystyczne: Budynek w systemie skandynawskim, parterowy. 

Data opracowania: 2019

Zdjęcia realizacji projektu:

Więcej
Projektów