Realizacja – Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową (przedszkole) w parterze – Nowy Sącz

Powierzchnia użytkowa: 835,87m2

Kubatura: 3835,69 m

Cechy charakterystyczne: Budynek murowany ze stropodachem żelbetowym zmienionym w zamiennym projekcie na dwuspadowy częściowo osłonięty attykami. 

Data opracowania: 2021 i 2022

Zdjęcia realizacji projektu:

Więcej
Projektów