Przebudowa utwardzeń terenu wraz z budową małej architektury – Tuchów

Powierzchnia użytkowa łączna: 97,66 m2

Kubatura łączna: 387,44 m

Cechy charakterystyczne: Inwestycja zlokalizowana w zabytkowym układzie urbanistycznym.

Data opracowania: 2022

Więcej
Projektów