Budynek mieszkalny jednorodzinny – Wierzchosławice

Powierzchnia użytkowa: 292,60 m2

Kubatura: 1290,99 m3

Cechy charakterystyczne: Budynek posadowiony na istniejących już fundamentach, ogród zimowy.

Data opracowania: 2020

Więcej
Projektów