Kompleks budynków mieszkalnych jednorodzinnych jedno- i dwulokalowych w zabudowie szeregowej – Osiedle Brzozowa – Koszyce Małe

Powierzchnia użytkowa budynku dwulokalowego: 53,86 i 60,75m2, Powierzchnia użytkowa budynku jednolokalowego: 73,47m2Powierzchnia użytkowa łączna 899,26 m2

Kubatura budynku dwulokalowego: 534,03 m3, Kubatura budynku jednolokalowego: 432,29 m3, Kubatura łączna: 4729,86 m

Cechy charakterystyczne: Budynek wykonany w technologii murowanej tradycyjnej. Każdy lokal z ogródkiem. 

Data opracowania: 2021

Więcej
Projektów