Budynek garażowy oraz projekt elewacji dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych – Koszyce Małe

Powierzchnia użytkowa: 68,09 m2

Kubatura: 474,18 m

Cechy charakterystyczne: Budynek murowany z drewnianą więźbą dachową i wiata. 

Data opracowania: 2021 i 2022

Więcej
Projektów