Budynek archiwum zakładowego po częściowej zmianie sposobu użytkowania budynku kotłowni – przebudowa i rozbudowa – Tuchów

Powierzchnia użytkowa: 451,21 m2

Kubatura: 2650,31 m

Cechy charakterystyczne: Istniejący budynek zlokalizowany w granicy bezpośrednio przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Część jednokondygnacyjną podzielono na dwie stropem żelbetowym. Inwestycja zlokalizowana w zabytkowym układzie urbanistycznym.

Data opracowania: 2022

Więcej
Projektów