Budynek mieszkalny jednorodzinny – Żabno

Powierzchnia użytkowa: 116,92 m2

Kubatura: 771,65 m3

Cechy charakterystyczne: Budynek parterowy ze stropodachem żelbetowym.

Data opracowania: 2020

Więcej
Projektów