Budynek mieszkalny jednorodzinny – Brzozówka

Powierzchnia użytkowa: 247,57 m2

Kubatura: 1224,84 m3

Cechy charakterystyczne: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego.

Data opracowania: 2017

Więcej
Projektów