Budynek mieszkalny jednorodzinny – Czyżów

Powierzchnia użytkowa: 232,03 m2

Kubatura: 1243,00 m

Cechy charakterystyczne: Budynek wykonany w dwóch wariantach w technologii murowanej tradycyjnej. 

Data opracowania: 2023

Więcej
Projektów