Czym Się zajmujemy?

Tworzymy indywidualne projekty budowlane i wykonawcze, poprzedzone koncepcją.

Projektujemy budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, handlowe, usługowe, przemysłowe i gospodarcze, budynki użyteczności publicznej, obiekty małej architektury i projekty zieleni, a także tworzymy aranżacje wnętrz.

Wykonujemy też inwentaryzacje budowlane i projekty modernizacji istniejących budynków (przebudowy, rozbudowy, nadbudowy). Dokonujemy adaptacji projektów typowych do konkretnej działki.

W czasie całego procesu inwestycyjnego zajmujemy się niezbędnymi formalnościami i reprezentujemy inwestora przed wszystkimi instytucjami i urzędami.

Przykładowy zakres naszych prac

Określamy możliwości zabudowy dla konkretnej nieruchomości i występujemy z wnioskiem o warunki zabudowy lub o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opracowujemy projekty wykonawcze, warsztatowe i powykonawcze, a także technologiczne

Wykonujemy analizy architektoniczno-urbanistyczne przedsięwzięcia

Zdobywamy od zarządców sieci warunki przyłączenia do infrastruktury technicznej dla danego obiektu

Wykonujemy dokumentację samodzielności lokali do podziału nieruchomości

Uzyskujemy mapę do celów projektowych wykonaną przez uprawnionego geodetę

Wykonujemy pełnobranżową dokumentację projektową, na którą składa się: projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany, projekt konstrukcji, projekt instalacji sanitarnych i elektrycznych, a w razie potrzeby dodatkowe opracowania (np. projekt drogowy)

Uzyskujemy wymagane uzgodnienia, decyzje i pozwolenia, w tym uzgodnienie dokumentacji projektowej z zarządcami sieci infrastruktury technicznej, rzeczoznawcami BHP i PPOŻ, sanepidem i konserwatorem zabytków, a także decyzję środowiskową i pozwolenie wodnoprawne

Składamy wnioski o pozwolenie na budowę

Opracowujemy projekty wykonawcze, warsztatowe i powykonawcze

Wykonujemy przedmiary, kosztorysy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Pełnimy nadzór autorski podczas realizacji obiektów

Współpraca z nami przebiega etapowo

etap 1 - ROZMOWA

Wszystko zaczyna się od szczegółowego wywiadu, który pomaga nam pozyskać jak najwięcej informacji na temat przyszłej inwestycji.

Spotkanie odbywa się z uprawnionym architektem. To wtedy określamy oczekiwania inwestora, precyzujemy jego potrzeby i pomysły oraz sposoby ich realizacji. Analizujemy możliwości zabudowy dla danej nieruchomości. Przygotowujemy zarys przebiegu prac projektowych, wstępną wycenę i orientacyjne terminy.

Zwieńczeniem tego etapu jest podpisanie umowy.

etap 2 - KONCEPCJA

Na podstawie informacji uzyskanych w pierwszym etapie przystępujemy do realizacji projektu.

Przygotowujemy koncepcję jak najbardziej zbliżoną do oczekiwań inwestora. Prezentujemy ją na modelu 3D poprzez wykonanie filmu, który przedstawia bryłę budynku osadzoną na konkretnej działce, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz układem funkcjonalnym.

W razie potrzeby wprowadzamy drobne zmiany, zgodnie z sugestiami inwestora.

Ten etap kończy się zaakceptowaniem koncepcji i przystąpieniem do przygotowania pełnej dokumentacji projektowej.

etap 3 - PROJEKT BUDOWLANY I UZGODNIENIA

Teraz do opracowania projektu włączają się pozostali projektanci branż budowlanych.

Skupiamy się na ścisłej pracy zespołowej, aby jak najlepiej zgrać wszystkie elementy budynku. Pozyskujemy niezbędne pozwolenia i uzgodnienia. Jesteśmy w stałym kontakcie z inwestorem, informując go na bieżąco o postępie prac i ewentualnych pojawiających się problemach, które mogą wpłynąć na termin.

Wynikiem tego etapu jest złożenie projektu w urzędzie i uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

etap 4 - START BUDOWY

Teraz rozpoczyna się bezpośrednie przygotowanie do rozpoczęcia budowy.

Na tym etapie również towarzyszymy Inwestorowi w przejściu przez niezbędne procedury. Uprawomocniamy decyzję o pozwoleniu na budowę, rejestrujemy dziennik budowy, a następnie całą dokumentację przekazujemy dalej, na ręce kierownika budowy.

W razie potrzeby prowadzimy nadzór autorski nad realizowanym projektem.

Współpracę możemy rozpocząć bez względu na etap, w jakim znajduje się dana inwestycja.

Centrum Projektowe Trójkąty i Kwadraty

Wykonujemy również dokumentacje projektowe realizowane dwutorowo. Oznacza to, że równolegle opracowywany jest projekt budowlany czy wykonawczy budynku oraz projekt wnętrz. Pozwala to na poruszenie istotnych kwestii wykonawczych, estetycznych i funkcjonalnych jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dokumentacja jest wówczas bardzo szczegółowa i dopracowana, a tym samym pozbawia wszelkich wątpliwości na etapie wykonawczym inwestycji.
Taką możliwość daje Centrum Projektowe Trójkąty i Kwadraty stworzone dzięki wieloletniej współpracy ArtiArch Pracownia Projektowa Sylwia Madejska-Mosor i Livelli Studio s.c. Bieżące konsultacje odbywają się we wspólnej przestrzeni biurowej co ułatwia komunikację i skraca czas realizacji dokumentacji projektowej. W efekcie powstaje projekt przemyślany pod każdym względem.