Czym Się zajmujemy

Oferujemy współpracę bez względu na etap w jakim znajduje się inwestycja. Może ona rozpocząć się już w momencie samego pomysłu powstania danego przedsięwzięcia  poprzez wykonanie jego analizy urbanistyczno – architektonicznej . Tworzymy indywidualne projekty budowlane i wykonawcze poprzedzane koncepcją budowlaną dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, handlowych, usługowych, przemysłowych, gospodarczych oraz użyteczności publicznej, małej architektury i zieleni, a także projekty i aranżacje wnętrz. Zajmujemy się również inwentaryzacjami budowlanymi, projektami przebudów, rozbudów, nadbudów i modernizacji istniejących budynków. Wykonujemy adaptacje projektów powtarzalnych (typowych). Reprezentujemy Inwestora przed wszystkimi instytucjami i urzędami organizując całościowo proces inwestycyjny łącznie z formalnościami.

Organizacja procesu inwestycyjnego

Pełnobranżowe Adaptacje projektów typowych ​

Koncepcje budowlane

Pełnobranżowe Projekty budowlane, wykonawcze

Projekty technologii obiektu

Inwentaryzacje budowlane

Dokumentacje inżynierskie

Pracę rozpoczynamy od szczegółowego wywiadu, aby pozyskać jak najwięcej informacji o przyszłej inwestycji. Dzięki nim przygotowujemy koncepcję budowlaną maksymalnie zbliżoną do oczekiwań Inwestora. Koncepcję prezentujemy na modelu 3D poprzez wykonanie filmu przedstawiającego bryłę budynku osadzoną na konkretnej działce wraz z zagospodarowaniem terenu oraz układem funkcjonalnym. Po akceptacji koncepcji przystępujemy do opracowywania dokumentacji projektowej, pozyskujemy uzgodnienia i pozwolenia. Końcowym etapem jest przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

NASZE PROJEKTY​

Projekt i realizacja budynku garażowo – gospodarczego Lokalizacja: Żabno Powierzchnia użytkowa: 93 m2 Kubatura: 618 m3

Projekt budynku handlowo – usługowego Lokalizacja: Dąbrowa Tarnowska Powierzchnia użytkowa: 356 m2 Kubatura: 2257 m3

Projekt i realizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego Lokalizacja: Łęg Tarnowski Powierzchnia użytkowa: 183 m2 Kubatura: 1180 m3